Điểm lớp 11

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

Điểm lớp 12 (HK1)

Điểm thi THPT

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

  • Xếp hạng học sinh THPT được Trường Đại học FPT thực hiện dựa theo phương pháp ATAR và số liệu thống kê.
  • Xếp hạng mang tính chất tham khảo và phục vụ cho công tác tuyển sinh vào Trường Đại học FPT.
  • Thí sinh thuộc Top40 THPT 2023 (thuộc 40% học sinh có kết quả học tập tốt nhất) mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học FPT. Tham khảo Quy chế tuyển sinh Trường Đại học FPT.