Điểm lớp 11

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

Điểm lớp 12 (HK1 hoặc Cả năm)

Điểm thi THPT

Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm

  • Xếp hạng học sinh THPT được Trường Đại học FPT thực hiện dựa theo phương pháp ATAR và số liệu thống kê.
  • Xếp hạng mang tính chất tham khảo và phục vụ cho công tác tuyển sinh vào Trường Đại học FPT.
  • Thí sinh thuộc TOP50 THPT 2023 (thuộc 50% học sinh có kết quả học tập tốt nhất) và đã tốt nghiệp THPT đủ điều kiện nhập học vào ĐH FPT. Tham khảo Quy chế tuyển sinh Trường Đại học FPT.